Magyar bibliofília

1849 - 1946

  magyarul   

 book | map | engraving | postcard 


ko86.   book/Bibliophilia

Kiss József: Esteledik, alkonyodik. ( Versek. 1918-1920).

Budapest. 1920. Pantheon. 71 p. signed. Vellum. Hungarian language.
size: 19x12 cm.
Számozott: 50/8 sz.pld.
Kiss József: Esteledik, alkonyodik. ( Versek. 1918-1920)
Magyar bibliofília    All rights reserved. 2014-2015   top of the page