Magyar bibliofília

1849 - 1946

  magyarul   

ko170.   book/Bibliophilia

Kertész Árpád: Kertész József (1837-1895). Kor- és életrajz.

Budapest. 1929. Kertész. 252 p. dedicated. Leather. Hungarian language.
size: 14x9 cm.all pictures in large
  1. product image
  2. product image
  3. product image
  4. product image

back
Magyar bibliofília    All rights reserved. 2014-2022   top of the page