Magyar bibliofília

1849 - 1946

  magyarul   

me94.   engraving/Budapest city view

Schwindt (rajzoló)-Torsch. (litográfus): PESTH am 13-18 März. 1838. ÁRVÍZ.

Pest. 1838. Lithography.
size: 29x43 cm.
page: 34x45 cm.
Gerszi: Torsch/26
.........................................................
ÁRVIZI KÉPEK 1838-BÓL. Alig zajlott le a pesti árvíz-veszedelem, nyomában nemcsak írók, hanem művészek is igyekeztek hasznocskát meríteni a szerencsétlenségből. Az ilyen vállalkozások megítélésénél és megbecsülésénél az a legfőbb szempont: hogyan fogadták az egykorúak? Ha az egykorú rajz úgy hűség, mint művészi kivitel szempontjából megnyerte a kortársak tetszését, az utókor ítélete biztos alapokra támaszkodhatik, mert oly művel áll szemben, mely a kortársakat minden tekintetben kielégítette s így korrajzilag s művészettörténetileg egyaránt becses.

Ilyennek tekinthetjük a Trentsensky és társától Pesten nyomtatott és kiadott következő című "Pesth am 13 - 18 März 1838" rajzot, mely félíven, nagy median folió alakban készült; 11 kép volt rajta, melyet természet után Schwindt rajzolt s kőre edzett Torsch. Ára szép svájci velinpapiron l frt 30 kr. khinai velinen 2 frt. volt pengő pénzben. "E tábla - írja a pozsonyi Századunk 1838. évi május 14-iki 39-ik számában, 312. hasáb - honi művészetünk egyik figyelemre méltó terméke, szintannyi hűséggel mint művészi tökélylyel terjeszti élőnkbe a Dunaár pusztításait s nagyságát". E kép a következő helyeken tüntette föl az árvíz pusztítását:

1. A pesti városház piacán.
2. A városi (német) színház piacán.
3. Az evangélikusok templománál.
4. A reformátusok templománál.
5. A Theresia-város egy részében
6. A Józsefváros egy részében.
7. A Ferencváros egy részében.
8. A Derra-ház leomlásában.
9. A "Vademberhez" nevezett ház beomlásában, a Három-korona-utcában.
10. A vakok intézete beomlásában
11 . A szegények ápoló-intézetének beomlásában a "Vadászudvarban".
Művészet. 1906.
all pictures in large
  1. product image
  2. product image
  3. product image
  4. product image

back
Magyar bibliofília    All rights reserved. 2014-2023   top of the page