Magyar bibliofília

1849 - 1946

  in english   Gyűjteményem gyarapítására vásárolok bibliofíliát, becses metszetet, térképet, gyűjteményt. Tel: 20-935 4679

ko23.   könyv/Bibliofília

Gara Arnold (grafikus): MAGYAR PARNASSUS.

Budapest. 1926. Szerző. Félpergamen. magyar nyelvű.
méret: 54x38 cm.
15 t.rézkarc.
Minden metszet kézzel szignálva.
250 példányban készült, ebből 1-50-ig ill. I-X-ig számozva.
Ez a VIII. sz. példány.
-----------------------------------
Karinthy Frigyes: Gara Arnold: Magyar parnasszus

(Tizenöt rézkarc tizenöt magyar vershez)

Óriási kétíves album, világosbarna kötet. Még mielőtt kinyitná az ember, különös elfogódást érez - a költészet, művészet és zene szentháromságának hívője áhítatnak nevezhetné. E vallás kis kápolnái, verskötetek, könyvek között hatalmas, dómszerű építmény, még a hitetlen is lábujjhegyre áll, önkéntelen tisztelettel. A címoldalon komoly, szép betűkkel a felirat: "Magyar Parnasszus". S elfogódottan nyitod ki a halkan forduló templomajtót, a könyv fedelét.

Odabent csönd és áhítat és lelkes komolyság. Tizenöt magyar költő verse, kéziratban a páratlan oldalakon - a párosakon tizenöt hatalmas ábra, többnyire jelképes, néhol illusztratív grafikus elgondolása a tizenöt versnek. Tizenöt ablaka a magyar költészet székesegyházának, - az ablak legendás üvegfestményein tizenötféle tájkép dereng át, mintha csak valóban ama mitológiai hegycsúcs tetejére épült volna a kör alakú templom.

Gara Arnold, ennek a szép munkának áhítatos kőművese, ama régi dómépítők példájára, lelkiismeretes munkát végzett. Ő maga metszette rézbe, vonta le a kőről, állította össze az egész könyvet, utolsó vonásig tulajdon kezenyomával hitelesítve tulajdon elgondolásának kivételét. Az összbenyomás egysége hibátlan s főként ezt akarjuk ezúttal elismerni, amikor a krónikás rövidségével jelentetjük, hogy a munka tető alá jutott. Külön feladat volna külön beszélni a tizenöt rézkarcról, mint önálló művészi alkotásról. De innen nézve, a szó és ütem és rímek partjairól, a páratlan oldalról, nem tudjuk elválasztani a kettőt - határterület ez, ahol járunk. A képzőművészet ezen a vonalon, a grafikában, összeolvad a költészettel, ellentétes irányból érkezve: minden képzőművészi műfajok közt a grafika adja a legtöbb gondolati, eszmei, úgynevezett "irodalmi" lehetőséget - s minden költői műfajok közt a vers a legtöbb érzéki szabadságot. Ami a versben kép, a képen gondolattá válhat - ez a vers-illusztráció különleges hatásának titka. S röviden csak ennyit: Gara impozáns, szép könyvében van néhány oldal, ahol ez a sejtelmes kölcsönhatás, ez a kiegészítő egység, egymást megvilágító kettős fénybeállítás, új szépséggé összeforrt vegyülése két önállóan szép elemnek csaknem tökéletesen sikerült.
összes kép nagyban
 1. termék fotó
 2. termék fotó
 3. termék fotó
 4. termék fotó
 5. termék fotó
 6. termék fotó
 7. termék fotó
 8. termék fotó
 9. termék fotó
 10. termék fotó
 11. termék fotó
 12. termék fotó
 13. termék fotó
 14. termék fotó
 15. termék fotó
 16. termék fotó
 17. termék fotó

vissza
Magyar bibliofília    Minden jog fenntartva. 2014-2022   lap tetejére