Magyar bibliofília

1849 - 1946

  magyarul   

te19.   map/Hungarian

Lipszky Joannes (János): Mappa generalis regni Hungariae partiumque adnexarum Croatiae, Slavoniae et confiniorum militarium magni item principatus Transylvaniae.

PEST. 1806. Copper engraving.
size: 180x225 cm.
Rajzolta Godofr. Prixner, rézbe metszette Karacs Ferenc. 12 szelvény vászonra kasírozva, a vármegye határok színesen jelölve. A 9 térkép 49 x 73 cm, a 3 vármegyék adatait mutató lap 27 x 73 cm.
Két korabeli bőrkötéses tokban
--------------------------------------
Lipszky János (Szedlicsna, 1766. ápr. 10. – Szedlicsna, 1826. máj. 2.): térképész, katonatiszt. Fiatalon katonai pályára lépett, lovaskapitány, 1808-ban ezredes lett, 1809-ben a Napóleon elleni háború idején József nádor hadsegéde. A Helytartótanács rendeletére 1798-ban Bogdanich Imre Dániel csillagásszal – aki munkájához földrajzi helymeghatározásokat végzett – felmérte Mo. határait és belső területének egy részét (kb. 500 helységet). Mo.-ról és Erdélyről kiadott mappája az első felmérésen alapuló megbízható térképe az országnak a mellé kiadott mutató pedig az első teljes helységnévtár. – A m. Geographische Längen- und Breitenbestimmungen einiger Oerter in Ungern (Zeitschrift von u. für Ungern, II., 1802); Mappa generalis regni Hungariae… (Pesthini, 1806); Tabella generalis regni Hungariae… (Pesthini, 1810); Plan der beyden königlichen freyen Haupstädte Ungasns Ofen und Pesth (Pesthini, 1810). – Irod. Fodor Ferenc: A magyar térképírás (II., Bp., 1953).
Életrajzi lex
RÓZSA György: A kartográfus Lipszky János és rézmetszői, Karacs és Prixner. = Művészettörténeti értesítő. 49. 2000. 3-4. 310-314

http://www.topomap.hu/oszk/hun/beo2.plx?cat=mo_19_1r
http://lazarus.elte.hu/hun/tantort/1998/bartha.htm
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lipszky_J%C3%A1nos
REISZ T. Csaba: Lipszky János Pesten. Kísérlet Pest-Buda térképének kiadására 1802-ben. = Történelmi szemle. 37. 1995. 2. 229-255.

Reisz T. Csaba: Magyarország általános térképének elkészítése a 19. század első évtizedében. Lipszky János és segítői térképészeti vállalkozásának ismertetése. Bp. 2002

REISZ T. Csaba: Lipszky János élete és munkássága. = Új honvédségi szemle. 47. 1993. 11. 35-40.
all pictures in large
  1. product image
  2. product image
  3. product image

back
Magyar bibliofília    All rights reserved. 2014-2023   top of the page